I-am

“Work is love made visible.” (Kahlil Gibran)

Wanneer je je werk net zo leuk vindt als je privéleven, doe je iets ontzettend …. goed of fout?

Enorme energie kan ik geven aan mensen. Om met hún passie te gaan werken en leven. Zo snel en goed als dat kan. Collega’s, klanten en andere mensen om mij heen weten waarvoor ze mij inzetten: mensen, individueel of in een team, weer in hun kracht gaan laten staan.

I-ken is meervoud voor Ike (Isaac): hij die lacht, hij die doet lachen. In het logo zit de glimlach. Brenger van energie en overwinning (in het Grieks NIKÈ). Zorg eerst goed voor jezelf, ik, – en dan kun je ook voor een ander zorgen. Uitgaande van de gedachte dat je datgene kunt doen waarvan je denkt dat je het kan. Yes I can!