I-team

Loopt je team nog niet als een goed geoliede machine? Komt het potentieel van ieder teamlid nog niet volledig tot zijn of haar recht? Kunnen je werknemers nog beter op elkaar ingespeeld raken?

Ik breng teams in beweging. Vanuit heldere doelen geven we samen met het team richting aan verandering. Want echte verandering start met de bereidheid van elk teamlid om zichzelf te willen ontwikkelen. De moed om oude paden te verlaten en nieuwe, effectievere paden in te slaan.

Daarom creëer ik een leeromgeving waarin collega’s  zichzelf en anderen diepgaand leren kennen en waarderen. Zodat iedereen wordt uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichtzelf èn voor wat er direct om hen heen gebeurt.

Ik maak hierbij gebruik van de elementen buiten die naadloos aansluiten bij de doelen van het team. En waar nodig schakel ik collega-trainers in om samen jouw team in topvorm te krijgen.

Peak Performance Team Time
Een uniek teamtraject waarin jouw team in sneltreinvaart op een hoger plan komt! We werken ‘thuis’ en jullie leren elkaar diepgaand kennen in een almhutje hoog in de Oostenrijkse bergen. De transfer naar de dagelijkse praktijk is ons doel. In samenwerking met https://berghutje.com.