I-train

In ieder mens schuilt de kracht om uit te blinken. Door de talenten van ieder mens te ontdekken en gebruiken wordt de beweging van mensen sámen sterker. De mens is van oorsprong een ‘buitendier’. Daarom neem ik jou en je collega’s mee naar buiten. Wat je daar leert, vertaal je naar binnen: leren is in hoge mate context afhankelijk!

Al doende leren: de 70:20:10 regel
70:20:10 is geen ‘wetmatigheid’. De getallen maken ons bewust van de verschillende manieren waarop mensen leren. Wij leren het meest op de werkplek zelf (70) en veel minder in formele leer omgevingen (10). Hoe dichter het leren is bij de context waarin het wordt toegepast, des te groter de te verwachten impact. Daarom werk ik als volgt:

‘70’ activiteiten zijn gericht op experimenterend leren en support op de eigen werkplek.
‘20’ leren is gericht op samen leren: samenwerken, coaching, mentoring en intervisie.
‘10’ oplossingen focussen op formeel leren door gestructureerde ontwikkelprogramma’s.

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Deze training staat in het teken van het herkennen van talent en het werken daarmee. Zowel voor jezelf als voor je team. In 8 blokken ga je actief aan de slag met methoden en technieken. Na afronding heb je de bagage om talentontwikkeling binnen je team aan te sturen.

Train-de-trainer Afrika
Een uniek train de trainer programma | Out in Afrika is dé interculturele leergang die op twee continenten gefaciliteerd wordt door internationaal ervaren trainers. Een Trainerstraining waarbij jouw eigen ontwikkeling als mens en trainer de levens van anderen verandert!

Leergang Effectief Trainen
Wil je jouw passie en talenten als trainer volop kunnen inzetten en benutten? In deze leergang leer je bezieling te leggen in jouw rol als trainer en gebruik te maken van jouw talenten om succesvol te zijn. We werken met een leeromgeving waarin je als onderdeel van een groep wordt uitgedaagd om vanuit actie verantwoordelijkheid te nemen. Deze vorm van ‘Action Learning’ combineren we met persoonlijke coaching en individuele opdrachten.